Monday, December 21, 2009

  • 12:59 Out walking around in public with no crutches or cane or anything. #
Automatically shipped by LoudTwitter

Comments:

Vào lúc này, linh lực trong cơ thể Vương Lâm đã đạt được cảnh giới cao nhất. Tốc độ tăng trưởng của nó tăng lên gấp bội.
Chương 97: Cực cảnh lâm thế
Vào thời kỳ thượng cổ thì Cực, Đạo, Thủy chính là ba cảnh giới của linh

lực. Chúng vô cùng khó để suy xét và lĩnh hội. Xét về độ thần bí thì Cực

cảnh không bằng Đạo cảnh, xét về độ khó lường thì Cực cảnh không bằng

Thủy cảnh, nhưng thời thượng cổ nếu như có tu sĩ nào luyện được Cực cảnh

thì có thể hùng bá thiên hạ.trung tâm dạy kế toán
http://meomeo007.com
học kế toán tổng hợp tại huế

http://kenyseo.com
http://ngoduong89.com
luyện thi toeic
trung tâm kế toán tại nghệ an
trung tâm kế toán tại cầu giấy
trung tâm dạy kế toán tại cầu giấy
học kế toán tại bình dương
tiếng anh cho người mới bắt đầu
học kế toán tại đà nẵng
học kế toán tại đồng nai
http://meomeo007.com
học kế toán tại huế


Cực cảnh không thần bí như Đạo cảnh, không khó lường như Thủy cảnh nhưng

nếu nói về độ đáng sợ thì Đạo, Thủy không thể so sánh được với Cực

cảnh. Tu sĩ đạt được Cực cảnh thì lãnh khốc, vô tình gấp nhiều lần người

khác.

Vì vậy ở thời thượng cổ, một khi xuất hiện Cực cảnh tu sĩ thì những tu

sĩ khác sẽ dốc toàn lực để tiêu diệt. Người đó bị giới tu chân thượng cổ

coi là kẻ thù không đội trời chung.

Nếu như xem ma đạo là nước lũ hoặc thú dữ thì thời thượng cổ Cực cảnh tu sĩ có thể coi như là ma đạo.